top of page

Is cainteoir dúchais Gaeilge mé le grá d’aclaíocht coirpe. Ag nascadh mo phaisin, is é an Ióga trí Ghaeilge ceann de na ranganna is fearr liom a mhúineadh. Múinim ranganna pearsantaithe Ióga do scoláirí ag gach leibhéal, bunscoil nó meánscoil. Is bealach spraoiúil agus phraiticiúil í an Ióga trí Ghaeilge chun teanga na Gaeilge a chleachtadh agus an cholainn a bhogadh ag an am céanna.

 

Chaith mise formhór de mo laethanta scoile ag imirt peile, sacair, cispheil agus camogaíocht fiú. Chaith mé go leor de m’óige ag aclaíocht ach ní raibh dóthain cothromaíochta i mo shaol. Ba mhinic dom a bheith spíonta. Thug Ióga agus obair anála scileanna saoil dom chun mé féin a chothromú agus m’imní a laghdú. Tá saol an lae inniu róghnóthach do dhéagóirí agus do pháistí. Tá brú as cuimse ar gach duine a bheith gnóthach agus is minic le strús agus imní a bheith mar pháirt den saol.

IMG-20211123-WA0010 (1).jpg
IMG-20211123-WA0009.jpg

Tugann Ióga buntaiste mhór do mheon agus do cholainn an scolaire. Cabhraíonn briseadh Ióga nó bogadh i rith an lae le fuinneamh a chruthú agus tuirse a laghdú. Suaimhníonn agus díríonn cúig nóiméad d’anáil, mheabhrach an intinn agus ní fios cén tionchar dearfach a bheadh ag gnáthamh de bhogadh beag ar maidin do lá oibre an scolaire. Smaoinigh ar na buntáistí a dhéanadh cleachtadh rialta.

 

Múnaim ranganna Ióga trí Ghaeilge nó Béarla. Fáiltím roimh iarratais ó scoileanna, múinteoirí nó na scoláirí iad féin. Is féidir liom dul chomh fada leis an scoil nó ranganna nó cúrsaí áirithe a chruthú ar líne. Déan dteagmháil liom má theastaíonn tuilleadh eolais.

bottom of page